آدرس

 

استان البرز – اشتهارد – شهرک  صنعتی  اشتهارد – بلوار ابوریحان – خیابان سعدی غربی – خیابان گلستان اول – بوستان سوم – قطعه ۱۲۷ – کدپستی : 3188114451 – شرکت دارما صنعت آریانا

شماره تماس

دفتر مرکزی :

021-28429696

021-28429669

0919-4758266

فکس :

021-28429669

تلفن کارخانه :

026-37776549

026-37773945

026-37774570

ایمیل

(شرکت) info@darmasanat.ir

(مدیرعامل) s.najafkhani@darmasanat.ir

(مسئول فنی) y.shakery@darmasanat.ir

(مدیرتولید) s.sarmast@darmasanat.ir